Polityka prywatności


Polityka prywatności
Sklep Hiveroasters.com

Polityka prywatności serwisu http://www.hireroasters.com
Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników
za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Herbal Essence Sp. Z oo z siedzącej KRS 0000939946, NIP 9721323181, REGON 520703489.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i na bieżąco sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w tym RODO.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez gromadzenie „cookies”; [zobacz politykę plików „cookies”].
Pliki cookie używane przez hiveroasters.com:
XSRF-TOKEN - wygasa wraz z końcem sesji
hs - wygasa na koniec sesji
svSession - wygasa po 12 miesiącach
Buforowanie SSR — wygasa po 1 minucie
_wixCIDX - wygasa po 3 miesiącach
_wix_browser_sess - wygasa z końcem sesji
zgoda-polityka - wygasa po 12 miesiącach
smSession - wygasa wraz z końcem sesji
TS* - wygasa wraz z końcem sesji
bSession- wygasa po 30 minutach
fedops.logger.X - wygasa po 12 miesiącach
wixLanguage- wygasa po 12 miesiącach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, m.in. w celu obsługi kontaktu informacyjnego
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Wgląd do danych zawartych w formularzu ma osoba fizyczna, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię w widoczny i zrozumiały sposób.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis http://www.hiveroasters.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znajdziesz w zakładce - KONTAKT.